Neuvottelut Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä alkoivat mutta eivät edistyneet. Kun Neuvostoliitto ei suostunut Naton ehtoihin, amerikkalaisten ohjusten sijoittaminen käyttövalmiiksi Eurooppaan alkoi vuonna 1983. Naton ohjelman mukaisesti Länsi-Eurooppaan sijoitettiin joulukuusta 1983 alkaen yhteensä 464 risteilyohjusta BGM-109 Tomahawk ja 108 ballistista Pershing-2 -ohjusta.

Kaikki Pershing-ohjukset (108 kpl) sijoitettiin Saksan liittotasavaltaan Baden-Württembergiin. Ne olivat siellä toimintavalmiina vuonna 1986.

Suunnitelman mukaisista risteilyohjuksista (464 kpl) sijoitettiin vuoteen 1987 mennessä paikoilleen yhteensä 304. Niiden sijoituspaikkoina olivat Englanti, Italia, Espanja, Belgia ja Saksa. Ohjuksia piti sijoittaa myös Hollantiin, mutta parlamentti ei siihen suostunut.

Neuvottelut keskikantaman ohjusten vähentämisestä tai poistamisesta olivat monivaiheiset ja kestivät useita vuosia. Lopulta päädyttiin ns. nollaratkaisuun eli kaikkien ohjusten poistamiseen käytöstä ja tuhoamiseen. Sopimus maalle sijoitettujen keskikantaman (500 – 5 500 km) ohjusten käytön kieltämisestä syntyi vuoden 1987 lopulla. Sen mukaisesti ne poistettiin asemistaan ja varastoista sekä tuhottiin vuoteen 1991 mennessä.

Tarkkaan valvotun sopimuksen puitteissa Neuvostoliitto tuhosi 889 keskikantaman ja 957 lyhyen kantaman ohjusta. Yhdysvallat tuhosi 677 keskikantaman ja 169 lyhyen kantaman ohjusta. Vaikka kysymys oli varsinaisesti keskikantaman ohjuksista, Yhdysvaltojen luokituksen mukaan sopimus koski myös suurta joukkoa lyhyen kantaman ohjuksia, joiden kantama oli yli 500 kilometriä.


Lähteet: Jeremy Isaacs - Taylor Downing, Cold War (1998), s. 316 - 318; Helmut Schmidt, Menschen und Mächte (1987), s. 88 - 128; Pekka Visuri, Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan (1989), s. 84 - 85; Raimo Väyrynen, Ydinaseet ja suurvaltapolitiikka (1982),s. 268 - 296. Internet: http://www.thereaganfiles.com/inf-treaty.html; http://www.nato.int/docu/update/70-79/1979e.htm; http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb301/; http://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Doppelbeschluss; http://fas.org/nuke/control/inf/inf-chron.htm.