Puolustusneuvosto määritti muistiossaan vuonna 1977 poikkeusolot siten, että sodan ja kriisin ajan rinnalle nostettiin taloudellinen kriisi ja suuronnettomuus. Samalla siirrettiin vastuuta varautumisesta normaaliaikojen hallinnolle. Ministeriöihin nimitettiin valmiuspäälliköt vuonna 1978. Valmiuspäälliköiden ryhmän (kokouksen) puheenjohtajaksi määrättiin valtioneuvoston kanslian kansliapäällikkö.

Puolustusneuvosto täsmensi muistiolla 2.11.1982 puolustusvoimien ja muun hallinnon vastuita varautumiskysymyksissä edellä mainituilla periaatteilla. Poikkeusolojen aikainen johtaminen tuli siviilihallinnon vastuulle, jolloin lopetettiin sodan aikana ja vielä sen jälkeen pitkään voimassa ollut periaate, että poikkeusoloissa olisi eri aloille perustettu erityinen organisaatio valtakunnallisine johtajineen.


Lähde: Varautuminen ja kokonaisturvallisuus. Komiteamietintö, VNK 21/2010, s. 22-23: http://puolustusvoimat.fi/documents/2182700/0/Varautuminen+ja+kokonaisturvallisuus/33da96f5-0e60-4d47-af26-775d027f72a2