Yhdysvaltojen valtiovarainministerin Henry Morgenthaun johdolla laadittiin suunnitelma Saksan demilitarisoimiseksi ja muuttamiseksi maatalousmaaksi. Se hyväksyttiin alustavasti Rooseveltin ja Churchillin välisessä neuvottelussa Quebecissa 11.-19.9.1944. Suunnitelman vuodettua julkisuuteen Roosevelt sanoutui siitä kuitenkin kohta irti.

Saksalaisten päästyä selville Morgenthau-suunnitelman olemassaolosta he käyttivät sitä propagandassaan varoittamassa antautumisen seurauksista. Vaikka suunnitelmaa ei alkuperäismuodossaan hyväksytty, sen eräitä periaatteita kuitenkin toteutettiin, ja suunnitelma vaikutti taustalla, kun liittoutuneet määrittivät Saksan miehityshallinnon toimintalinjoja.

Suunnitelman pääkohtia

1. Saksan täydellinen demilitarisointi

2. Saksan uudet rajat:
- Itä-Preussi jaetaan Puolan ja Neuvostoliiton kesken
- Saar ympäristöineen (Reinille asti) Ranskalle
- Ruhr (+Hampuri ja Kiel) kansainväliseen valvontaan

3. Saksan jäljelle jääneiden osien jako kahdeksi erilliseksi valtioksi: Etelä-Saksa ja Pohjois-Saksa.

4. Ruhrin alue
- laajalti (Reininmaalta Schleswig-Holsteiniin) kansainväliseen valvontaan
- teollisuus purettava kuudessa kuukaudessa
- kaivokset lopetettava ja täytettävä vedellä

5. Sotakorvaukset
- korvaukset otettava heti omaisuutena tai luonnonvaroina
- saksalaisia pakkotyöhön ulkomaille
- saksalaisomaisuus ulkomailla takavarikkoon

6. Kasvatus ja propaganda
- kaikki koulut ja yliopistot suljettava, kunnes liittoutuneet järjestävät ne uudelleen
- korkeakoulutus kiellettävä pitkäksi ajaksi
- kaikki saksalaiset lehdet ja radioasemat lakkautettava.


Lähteet: Peter Moreira, The Jew Who Defeated Hitler (Prometheus, 2014), s. 265-288,
Jacobsen - Dollinger, Der Zweite Weltkrieg in Bildern und Dokumenten III (München 1962), s. 261.
Internetissä: http://teachingamericanhistory.org/library/document/documents-regarding-the/