Puheen taustana oli Englannin hallituksen Yhdysvaltoihin toimittama ilmoitus, ettei se enää kykene tukemaan Kreikan hallitusta sisällissodassa kommunistikapinallisia vastaan. Presidentti Harry S. Truman piti puheen kongressin yhteisistunnolle 12.3.1947. Siinä hän kertoi päättäneensä ryhtyä tukemaan Kreikkaa ja Turkkia sekä julisti myöhemmin Trumanin oppina tunnetun periaatteen, jonka mukaan “Yhdysvallat tukee vapaita kansoja, jotka puolustautuvat aseistautuneiden vähemmistöjen kumousyrityksiä ja ulkopuolisten voimien tuottamaa painostusta vastaan”.

Otteita puheen merkittävimmistä kohdista:

“Yhdysvaltojen hallitus on vastaanottanut Kreikan hallitukselta kiireisen vetoomuksen saada taloudellista apua. Olemme saaneet myös omalta lähetystöltämme Kreikasta tiedon, että tuki Kreikalle on olennaisen tärkeä, jotta se voisi säilyä vapaana kansakuntana.”

Sitten hän kuvasi sodassa Kreikkaa kohdannutta hävitystä ja vaikeita olosuhteita sodan jälkeen. Niissä oloissa väkivaltaan turvautunut vähemmistö oli kykenevä levittämään poliittista kaaosta, joka teki talouden elpymisen mahdottomaksi.

“Kreikan olemassaoloa uhkaavat nyt satojen tuhansien aseistettujen miesten terroristiset teot. Heitä johtavat kommunistit, jotka uhmaavat hallitusta monin paikoin, etenkin pohjoisella rajaseudulla.”

- - -

“Yhdysvaltojen täytyy toimittaa sinne tuntuvaa apua. Me olemme jo laajentaneet eräitä avustusohjelmia, mutta ne ovat riittämättömiä. Demokraattinen Kreikka ei voi kääntyä minkään muun maan puoleen. Millään muulla kansakunnalla kuin Yhdysvalloilla ei ole halua ja kykyä toimittaa demokraattiselle Kreikalle tarvittavaa apua.”

- - -

“Myös Turkin tilanne vaatii huomiotamme... Turkki tarvitsee apuamme.”

- - -
“Mahdollistaakseen kansakuntien rauhanomaisen kehityksen, elämän vapaana painostuksesta, Yhdysvalloilla on ollut johtava rooli YK:n perustamisessa. Sen päämääränä on luoda jäsenmailleen edellytykset vapauteen ja riippumattomuuteen. Me emme voi toteuttaa noita päämääriä kuitenkaan ilman, että olisimme halukkaita auttamaan vapaita kansoja ylläpitämään poliittista järjestelmäänsä ja valtiollista eheyttään sellaisia yrityksiä vastaan, joiden tarkoituksena on nostaa valtaan totalitaarisia hallituksia. “

- - -

“Uskon, että Yhdysvaltojen täytyy tukea vapaita kansoja, jotka puolustautuvat aseistautuneiden vähemmistöjen kumousyrityksiä ja ulkopuolisten voimien tuottamaa painostusta vastaan.”

Lopuksi presidentti Truman esitti Kreikan ja Turkin avustamiseen 400 miljoonan dollarin lisämäärärahaa käytettäväksi kesäkuuhun 1948 mennessä.

Pekka Visurin käännöksenä. Alkuperäisteksti on luettavissa internetissä esim: www.fordham.edu/halsall/mod/1947TRUMAN.html  tai
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp