Liennytyksen kausi 1969 - 1979

Selaa aikakauden sisältöä nuolista tai käynnistä slideshow. Kuva on myös linkki aikakauden artikkeleihin.
Selaa aikakauden sisältöä nuolista tai käynnistä slideshow. Kuva on myös linkki aikakauden artikkeleihin.
Selaa aikakauden sisältöä nuolista tai käynnistä slideshow. Kuva on myös linkki aikakauden artikkeleihin.

Presidentti Kennedyn isännöimä Kekkosen vierailu Yhdysvaltoihin syksyllä 1961 oli sujunut hyvin, mutta sen jälkeen suhteet pysyivät jonkin aikaa verraten viileinä etenkin noottikriisin tapahtumien johdosta. Vuosikymmenen lopulla Yhdysvaltojen mielenkiinto Suomea kohtaan kasvoi. Siihen osaltaan vaikutti Ruotsin ja muiden pohjoismaiden esittämä ankara kritiikki Vietnamin sotaa kohtaan. Suomesta ei arvostelua kuulunut, ja amerikkalaiset arvioivat myös suomalaisten hyvien suhteiden Neuvostoliittoon olevan eduksi liennytyspolitiikkaan kuuluville hankkeille.

Helsingissä syksyllä 1969 aloitetut Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton väliset ns. SALT-keskustelut sujuivat hyvin, joten Washingtoniin kantautui myönteinen arvio Suomen järjestelykyvystä myös ajatellen Euroopan turvallisuuskonferenssin isännyyttä. Presidentti Kekkonen kutsuttiin vierailulle Yhdysvaltoihin osoituksena hyvistä suhteista. Valmisteluasiakirjat korostivat Suomen presidentin vierailun merkitystä.

Presidentti Nixonille ulkoministeriössä laaditussa muistossa vierailun päämäärä määritettiin seuraavasti: “Meidän päätarkoituksemme on vahvistaa intressimme pieneen, puolueettomaan ja läpikotaisin läntiseen Neuvostoliiton naapurimaahan.” Tarkennuksena kerrottiin, että tarkoitus oli painottaa suomalaisille, että maiden välillä on lujat perheiden ja henkilöiden väliset sekä taloudelliset ja kulttuuriset suhteet ja yhtäläisten demokraattisten instituutioiden luoma sidos huolimatta suuresta kokoerosta. “Haluamme myös vakuuttaa suomalaisille, että me hyväksymme Suomen puolueettomuuden ja arvostamme sitä ja että me ymmärrämme suomalaisten tarpeen ylläpitää erityisen ystävällisiä suhteita Neuvostoliittoon, ja me tulisimme huolestuneiksi vain, jos myönnytykset Neuvostoliitolle vaarantaisivat Suomen itsenäisyyden, puolueettomuuden ja vapaat demokraattiset instituutiot.” Lisäksi todettiin, että presidentti Kekkosen mielipiteitä arvostetaan, koska hän on johtanut kansakuntaansa vaikeuksien läpi ja tuntee hyvin neuvostojohtajia ja koska Suomi on pienen kokonsa ja sijaintinsa vuoksi haavoittuvainen Neuvostoliiton voimankäytölle.

Vierailu toteutettiin 22.- 27. heinäkuuta 1970. Sen yhteydessä käytiin monia keskusteluja, jotka koskivat kansainvälisiä kysymyksiä, Suomen politiikkaa ja Euroopan turvallisuuskokouksen valmistelua. Amerikkalaisille isännille jäi hyvin myönteinen yleisvaikutelma.


Lähteinä mm. Jorma Kallenautio, Suomi kylmän rauhan maailmassa (2005), s. 257 - 263; Juhani Suomi, Taistelu puolueettomuudesta (1996), s. 442 - 459.
The Secretary of State: Memorandum for the President, Kekkonen Visit: Perspectives, July 17, 1970. National Archives, Washington.
Vierailun jälkeisestä raportista ks. esim. Department of State, Kekkonen Visit, Highlights of discussions during Washington visit (July 23 - 25), Secretary Rogers, July 29, 1970. Sama.