Kylmän sodan alku

232 1

 • Englannin pääministeri Winston Churchill varoitti
  jo keväällä 1945 Yhdysvaltojen presidenttiä vaarasta,
  että Neuvostoliiton valta ja kommunismi leviävät
  itäiseen Eurooppaan.
 • Churchill pyysi Yhdysvaltoja jopa varautumaan
  asevoiman käyttöön Neuvostoliiton
  etenemisen estämiseksi.
 • Churchillin vaikutusvalta ratkaisuihin oli
  kuitenkin jo olennaisesti heikentynyt.

 SKS 3 logo pikku

232 1

 • Englannin pääministeri Winston Churchill varoitti
  jo keväällä 1945 Yhdysvaltojen presidenttiä vaarasta,
  että Neuvostoliiton valta ja kommunismi leviävät
  itäiseen Eurooppaan.
 • Churchill pyysi Yhdysvaltoja jopa varautumaan
  asevoiman käyttöön Neuvostoliiton
  etenemisen estämiseksi.
 • Churchillin vaikutusvalta ratkaisuihin oli
  kuitenkin jo olennaisesti heikentynyt.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Länsivaltoja huoletti kehitys Neuvostoliiton miehittämissä Itä-Euroopan maissa. Englannin pääministeri Winston Churchill oli varoittanut Yhdysvaltojen presidenttiä jo keväällä 1945 koko Eurooppaa koskevasta vaarasta, joka hänen mielestään aiheutui Neuvostoliiton vallan ja kommunismin leviämisestä itäiseen Eurooppaan. Hänen vaikutusvaltansa ratkaisuihin oli kuitenkin jo olennaisesti heikentynyt, joten presidentti Roosevelt ei suostunut vaarantamaan yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa.

Vasta hänen kuolemansa jälkeen huhtikuussa 1945 presidentiksi noussut Harry S. Truman alkoi vähitellen kiristää linjaa Neuvostoliiton suhteen. Sodan päätyttyä Churchill pyysi Yhdysvaltoja hidastamaan vetäytymistä Saksassa omalle miehitysvyöhykkeelleen ja jopa varautumaan suoranaisesti asevoiman käyttöön Neuvostoliiton etenemisen estämiseksi.