Kylmän sodan alku

232 2

 • Josif Stalin muistutti puheessaan 9.2.1946 siitä,
  kuinka sosialistinen yhteiskunta oli sodassa
  osoittautunut kestävimmäksi.
 • Stalinin mukaan maailmassa vallitsi monopoli-
  kapitalistinen järjestelmä, joka oli vastakkainen
  neuvostojärjestelmälle.
 • Kapitalistinen maailma tulisi jälleen
  aiheuttamaan sotia.
 • Stalin kehotti kansalaisia vahvistamaan maan
  taloudellista perustaa ja valmistautumaan
  kilpailuun kapitalistisen maailman kanssa.

 SKS 3 logo pikku

232 2

 • Josif Stalin muistutti puheessaan 9.2.1946 siitä,
  kuinka sosialistinen yhteiskunta oli sodassa
  osoittautunut kestävimmäksi.
 • Stalinin mukaan maailmassa vallitsi monopoli-
  kapitalistinen järjestelmä, joka oli vastakkainen
  neuvostojärjestelmälle.
 • Kapitalistinen maailma tulisi jälleen
  aiheuttamaan sotia.
 • Stalin kehotti kansalaisia vahvistamaan maan
  taloudellista perustaa ja valmistautumaan
  kilpailuun kapitalistisen maailman kanssa.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Syksyn 1945 kuluessa kehittyneet erimielisyydet liittoutuneiden välillä johtivat lopulta siihen, että Neuvostoliiton johtaja Josif Stalin puheessaan 9.2.1946 muistutti, kuinka sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä oli sodassa osoittautunut kestävimmäksi. Stalin ei enää kiittänyt entisiä liittolaisiaan vaan esitti arvion, että fasismia vastaan käydyn voitollisen sodan jälkeen on maailmassa jälleen voimissaan monopolikapitalistinen järjestelmä, joka on luonteeltaan vastakkainen neuvostojärjestelmälle.

Hänen ennustuksensa mukaan kapitalistinen maailma tulisi omilla toimillaan jälleen aiheuttamaan sotia. Siksi Neuvostoliitossa oli valmistauduttava kohtaamaan haasteet kehittämällä tiedettä ja raskasta teollisuutta uusien viisivuotissuunnitelmien puitteissa. Stalin kehotti kansalaisia kaikin tavoin vahvistamaan maan taloudellista perustaa ja valmistautumaan kilpailuun kapitalistisen maailman kanssa.