Kylmän sodan alku

232 3

 • Neuvostoliitossa sodan aikana korostetut perinteiset
  venäläiskansalliset arvot siirrettiin taka-alalle ja tilalle
  tulivat kommunistisen ideologian mukaiset iskulauseet
  ja symbolit.
 • Kulttuurin alalla ”sosialistinen realismi” julistettiin
  kommunistisessa leirissä ainoaksi hyväksytyksi
  suuntaukseksi.
 • Jäykän dogmaattinen ”stalinismi” levisi kaikkiin
  Neuvostoliiton valtapiirin yhteiskuntiin.
 • Puna-armeija nimettiin Neuvostoliiton
  asevoimiksi ja organisoitiin suurvaltatyyliin.

SKS 3 logo pikku

232 3

 • Neuvostoliitossa sodan aikana korostetut perinteiset
  venäläiskansalliset arvot siirrettiin taka-alalle ja tilalle
  tulivat kommunistisen ideologian mukaiset iskulauseet
  ja symbolit.
 • Kulttuurin alalla ”sosialistinen realismi” julistettiin
  kommunistisessa leirissä ainoaksi hyväksytyksi
  suuntaukseksi.
 • Jäykän dogmaattinen ”stalinismi” levisi kaikkiin
  Neuvostoliiton valtapiirin yhteiskuntiin.
 • Puna-armeija nimettiin Neuvostoliiton
  asevoimiksi ja organisoitiin suurvaltatyyliin.

SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Maailmansodan aikana Neuvostoliitossa esille nostetut perinteiset venäläiskansalliset tunnukset ja arvot painettiin taka-alalle, ja etusijalle asetettiin kommunistisen ideologian mukaiset iskulauseet ja symbolit. Siihen liittyi voimakas kulttuurikamppailu, jolloin “sosialistinen realismi” julistettiin kommunistisessa leirissä ainoaksi hyväksytyksi suuntaukseksi. Ideologista yhtenäisyyttä vaativa, jäykän dogmaattinen “stalinismi” levisi yhteiskuntiin koko Neuvostoliiton valtapiirissä.

Toisaalta Neuvostoliitto halusi esiintyä vahvana maailmansodan voittajavaltana muun muassa nimeämällä puna-armeijan Neuvostoliiton asevoimiksi ja organisoimalla asevoimat entistä ammattimaisemmiksi noudatellen perinteisiä suurvaltamalleja. Verrattuna Yhdysvaltoihin Neuvostoliiton asevoimat olivat teknisesti selvästi jäljessä ja perustuivat edelleen vahvoihin maavoimiin.