Kylmän sodan alku

232 4

 • Neuvostoliitto vältti ulkopolitiikassa avointa riitaantumista
  länsimaiden kanssa.
 • Monet läntiset tarkkailijat pitivät kuitenkin Stalinin omille
  kansalaisilleen suuntaamia sanoja hälyttävinä.
 • Amerikkalaisdiplomaatti George F. Kennan vaati
  Yhdysvaltoja varautumaan Neuvostoliiton
  vaikutusvallan ”patoamiseen”.
 • Yhdysvalloissa ei sodanaikaista liittolaismaata
  pidetty silti uhkaavana.
 • Suhteiden viileneminen oli useimmille
  amerikkalaisille ikävä yllätys.

SKS 3 logo pikku

 

232 4

 • Neuvostoliitto vältti ulkopolitiikassa avointa riitaantumista
  länsimaiden kanssa.
 • Monet läntiset tarkkailijat pitivät kuitenkin Stalinin omille
  kansalaisilleen suuntaamia sanoja hälyttävinä.
 • Amerikkalaisdiplomaatti George F. Kennan vaati
  Yhdysvaltoja varautumaan Neuvostoliiton
  vaikutusvallan ”patoamiseen”.
 • Yhdysvalloissa ei sodanaikaista liittolaismaata
  pidetty silti uhkaavana.
 • Suhteiden viileneminen oli useimmille
  amerikkalaisille ikävä yllätys.

SKS 3 logo pikku

 

Lisää aiheesta

Vaikka Neuvostoliitto ulkopolitiikassaan vältti avointa riitaantumista länsimaiden kanssa, Stalinin lähinnä omille kansalaisilleen suuntaamat sanat koettiin monien läntisten tarkkailijoiden piirissä hälyttävinä. Heistä tunnetuimmaksi kohosi amerikkalaisdiplomaatti George F. Kennan, joka Moskovasta ulkoministeriölle lähettämässään “pitkässä sähkeessä” vaati Yhdysvaltoja varautumaan Neuvostoliiton vaikutusvallan rajoittamiseen. Seuraavana vuonna hän julkaisi saman sisältöisen artikkelin arvostetussa ulkopolitiikan lehdessä. Ajatus Neuvostoliiton ja kommunismin ”patoamisesta” sai kannatusta länsimaiden johtajien keskuudessa.

Yhdysvalloissa ei sodanaikaista liittolaismaata Neuvostoliittoa silti laajemmin koettu uhkaksi eikä missään tapauksessa haluttu joutua uuteen sotaan Eurooppaa koskevien kiistojen vuoksi. Neuvostoliiton suuret uhraukset yhteisessä sodassa Saksaa vastaan olivat tulleet tutuiksi tiedotusvälineistä. Suhteiden viileneminen olikin useimmille amerikkalaisille ikävä yllätys, joten tarvittiin tehostettuja propagandatoimia Neuvostoliiton ja kommunismin vaaran esilletuomiseksi.