335 5

 • Suomen sotilaspoliittinen asema helpottui 1960-luvun
  puolivälissä suurvaltojen ydinasestrategiassa tapahtuneiden
  muutosten johdosta.
 • Yhdysvaltojen ei tarvinnut enää turvata pommitus-
  koneilleen lentoreittiä Suomen yli.
 • Ydinasevoima perustui yhä enemmän
  mannertenvälisiin ohjuksiin.
 • Myös lentotiedustelun tarve Pohjois-
  Euroopassa väheni valvonta- ja tiedustelu-
  satelliittien myötä.

SKS 3 logo pikku   


Suomen sotilaspoliittinen asema helpottui 1960-luvun puolivälin tienoilta alkaen. Siihen myötävaikuttivat Euroopan tilanteen vakiintuminen ja suurvaltojen ydinasestrategiassa tapahtuneet muutokset.

Yhdysvaltojen ei enää tarvinnut turvata pommikoneidensa lentoreittiä Suomen yli Venäjälle, kun ydinaseiden iskuvoima perustui yhä enemmän mannertenvälisiin ohjuksiin, jotka lensivät korkealla ilmakehän yläpuolella.

Myös lentotiedustelun tarve Pohjois-Euroopassa väheni valvonta- ja tiedustelusatelliittien kehittymisen myötä. Mitään maata ei voinut velvoittaa estämään korkealla lentävien ballististen ohjusten tai satelliittien kulkua.

Suurvaltojen välisen jännityksen lientyminen ja pyrkimykset vähentää ydinsodan riskiä myötävaikuttivat myös Suomen turvallisuuspoliittisen aseman parantumiseen.


Suomen sotilaspoliittinen asema 1960-luvun puolivälissä