325 1

  • Kesällä 1961 sotilaspoliittinen tilanne kiristyi, kun suurvallat jatkoivat
    kamppailua Berliinistä ja Itä-Saksan tunnustamisesta.
  • Nikita Hrushtshev toisti presidentti Kennedylle vuoden 1958 vaatimukset
    Berliinin ja Itä-Saksan asemasta.
  • Yhdysvallat ei myöntynyt vaan kohotti sotilaallista valmiuttaan.
  • Kennedy ilmoitti asevoimien vahvuuden lisäämisestä 200 000 miehellä.
  • Strategisten ilmavoimien valmiutta ydinaseiskuun parannettiin.

SKS 3 logo pikku 


Sotilaspoliittinen tilanne kiristyi kesällä 1961, kun suurvallat aloittivat jälleen kamppailun Berliinistä ja sen ohella Itä-Saksan tunnustamisesta. Tavatessaan Yhdysvaltojen presidentti Kennedyn Wienissä 4. kesäkuuta Nikita Hrushtshev jätti tälle Berliinin asemaa koskevan nootin, jossa toistettiin jo vuodelta 1958 peräisin olleet vaatimukset Berliinin miehityshallinnon lopettamisesta ja Itä-Saksan suvereniteetin tunnustamisesta.

Yhdysvallat ei suostunut joustamaan vaan ryhtyi kohottamaan sotilaallista valmiuttaan. Heinäkuun 25. päivänä Kennedy ilmoitti asevoimien vahvuuden kasvattamisesta 200 000 miehellä. Myös strategisten ilmavoimien valmiutta ydinaseiskuihin Neuvostoliiton kohteisiin parannettiin.


Havainnot tilanteen kiristymisestä vuonna 1961