Uusi kylmän sodan vaihe 1980 - 1985

511 4

 • Sekä hallitusten että niitä vastustavien
  sissiliikkeiden toimintamenetelmät
  Etelä-Amerikassa olivat hyvin väkivaltaisia.
 • Puhuttiin ”likaisista sodista”.
 • Eräissä maissa, kuten Chilessä ja Nicaraguassa,
  vasemmistolainen vallankumous onnistui aluksi.
 • Yhdysvallat tuki vastavallankumouksia,
  jotka palauttivat vallan oikeistohallituksille.

SKS 3 logo pikku Latinalaisen Amerikan vallankumousliikkeiden tunnuksia.                                    Chilen diktaattori Augusto Pinochet vuosina 1973 - 1990. 

511 4

 • Sekä hallitusten että niitä vastustavien
  sissiliikkeiden toimintamenetelmät
  Etelä-Amerikassa olivat hyvin väkivaltaisia.
 • Puhuttiin ”likaisista sodista”.
 • Eräissä maissa, kuten Chilessä ja Nicaraguassa,
  vasemmistolainen vallankumous onnistui aluksi.
 • Yhdysvallat tuki vastavallankumouksia,
  jotka palauttivat vallan oikeistohallituksille.

SKS 3 logo pikku Latinalaisen Amerikan vallankumousliikkeiden tunnuksia.                                    Chilen diktaattori Augusto Pinochet vuosina 1973 - 1990. 

Lisää aiheesta

Etelä-Amerikassa sekä hallitusten että niitä vastustaneiden sissiliikkeiden toimintamenetelmät olivat hyvin väkivaltaisia, joten oli aihetta puhua “likaisista sodista”. Niille oli tyypillistä, että hallitukset käyttivät oppositiovoimia vastaan usein lakiin perustumattomia voimakeinoja. Niistä ei yleensä haluttu päästää julkisuuteen mitään tietoja, ja laitonta toimintaa perusteltiin sillä, etteivät hallitusten vastustajatkaan toimineet laillisesti.

Vasemmistolaiset vallankumoukset onnistuivat aluksi muun muassa Chilessä ja Nicaraguassa. Yhdysvallat ryhtyi tukemaan vastavallankumouksia, joka yleensä johtivat vallan palauttamiseen oikeistohallituksille.

Valtakamppailu Etelä-Amerikassa kiihtyi 1970-luvun kuluessa, jolloin Yhdysvallat lisäsi tukea suojateilleen, mutta Neuvostoliitto ei kyennyt tarjoamaan tasavertaista vastusta. Monessa tapauksessa Neuvostoliitolla ei ollut noissa konflikteissa mitään roolia, mutta Yhdysvalloissa ja sen tukemien hallitusten taholta kommunismin vastustaminen esitettiin perusteena oikeistovoimien avustamiselle.