Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys 1960-luvulla

411 1

 • Tshekkoslovakian miehitys elokuussa 1968 oli
  tarkoitettu vahvistamaan itäblokin kiinteyttä.
 • Siinä yhteydessä julkisuuteen tuli ”Brezhnevin oppi”.
 • Opin mukaan veljesmaat puuttuvat tilanteeseen, jos
  sosialismin saavutukset joutuvat vaaraan
  yhteisön piirissä.

SKS 3 logo pikku                  Varsovan liiton logo                                                                      Leonid Brezhnev

411 1

 • Tshekkoslovakian miehitys elokuussa 1968 oli
  tarkoitettu vahvistamaan itäblokin kiinteyttä.
 • Siinä yhteydessä julkisuuteen tuli ”Brezhnevin oppi”.
 • Opin mukaan veljesmaat puuttuvat tilanteeseen, jos
  sosialismin saavutukset joutuvat vaaraan
  yhteisön piirissä.

SKS 3 logo pikku                  Varsovan liiton logo                                                                      Leonid Brezhnev

Lisää aiheesta

Varsovan liiton joukkojen toimeenpanema Tshekkoslovakian miehitys elokuussa 1968 oli poliittisesti tarkoitettu vahvistamaan kommunistipuolueiden hallitsemien maiden muodostaman itäblokin kiinteyttä. Sen yhteydessä tuli julkisuuteen “Brezhnevin oppi”, jonka mukaan sosialistiset veljesmaat puuttuvat tilanteeseen, jos sosialismin saavutukset joutuivat vaaraan jossain yhteisön jäsenmaassa.

Itäblokkiin kuuluvilla valtioilla ei siis ollut itsenäisyyttä yhteiskuntajärjestyksen valinnassa, vaan siirtyminen sosialistiseen (tai kommunistiseen) järjestelmään katsottiin tuon opin mukaan peruuttamattomaksi.

Suomessa kehitystä Varsovan liiton piirissä seurattiin huolestuneina, mutta katsottiin myös, etteivät itäblokin sisäiset ideologiset tai yhteiskunnalliset ongelmat vaikuta Suomen asemaan.