Euroopan tilanteen vakiintuminen ja liennytyskehitys

411 5

 • Tshekkoslovakian miehitys hämmensi eurooppalaista vasemmistoa.
 • Sosiaalidemokraatit ja ”eurokommunistit” vastustivat sen perusteluja.
 • Osa läntisestä vasemmistosta myötäili Neuvostoliiton kantoja.
 • Vasemmiston pasifistinen siipi vastusti voimapolitiikkaa.
 • Jyrkempi siipi piti tärkeänä tukea luokkataistelua tai siirtomaiden
  vapauttamista asevoimin.

SKS 3 logo pikku  Lehtikuva Oy                   Kommunistien vappukulkue 1973. Matti Koivumäki / Suomen valokuvataiteen museo.

411 5

 • Tshekkoslovakian miehitys hämmensi eurooppalaista vasemmistoa.
 • Sosiaalidemokraatit ja ”eurokommunistit” vastustivat sen perusteluja.
 • Osa läntisestä vasemmistosta myötäili Neuvostoliiton kantoja.
 • Vasemmiston pasifistinen siipi vastusti voimapolitiikkaa.
 • Jyrkempi siipi piti tärkeänä tukea luokkataistelua tai siirtomaiden
  vapauttamista asevoimin.

SKS 3 logo pikku  Lehtikuva Oy                   Kommunistien vappukulkue 1973. Matti Koivumäki / Suomen valokuvataiteen museo.

Lisää aiheesta

Tshekkoslovakian miehitys hämmensi mieliä eurooppalaisen vasemmiston piirissä. Sosiaalidemokraatit ja “eurokommunistit” vastustivat sen perusteluja jyrkästi, kun taas osa läntisestä vasemmistosta asettui myötäilemään Neuvostoliiton kantoja.

Vasemmistossa havaittu jakautuma vastasi jossain määrin yleistä suhtautumista voiman käyttöön, jolloin pasifistinen siipi vastusti voimapolitiikkaa ja aseiden käyttöä aatteellisten tai valtiollisten etujen ajamiseen. Jyrkempi siipi sen sijaan piti välttämättömänä tukea luokkataistelua tai siirtomaiden vapauttamista tarvittaessa asevoimin. Pieni osa oli valmis jopa terrorismiin omaa valtiota ja yhteiskuntaa vastaan.