Euroopan tilanteen vakiintuminen ja liennytyskehitys

411 4

 • Nato varoitti Neuvostoliittoa etenemästä Varsovan liiton rajojen yli.
 • Natossa tutkittiin välialueen eli ”harmaan vyöhykkeen”
  suojaamista Neuvostoliiton painostusta vastaan.
 • Uhanalaisiksi todettiin Itävalta ja Jugoslavia.
 • Suomi nähtiin Naton kannalta vähemmän tärkeäksi
  eikä erityisen uhanalaiseksi.

SKS 3 logo pikku   Nato juhlakokous 1969.

411 4

 • Nato varoitti Neuvostoliittoa etenemästä Varsovan liiton rajojen yli.
 • Natossa tutkittiin välialueen eli ”harmaan vyöhykkeen”
  suojaamista Neuvostoliiton painostusta vastaan.
 • Uhanalaisiksi todettiin Itävalta ja Jugoslavia.
 • Suomi nähtiin Naton kannalta vähemmän tärkeäksi
  eikä erityisen uhanalaiseksi.

SKS 3 logo pikku   Nato juhlakokous 1969.

Lisää aiheesta

Sotilasliittojen välialueilla sijainneiden maiden asema alkoi kiinnostaa Naton suunnittelijoita. Jo syksyllä 1968 Naton taholta annettiin julkilausumia, joissa varoitettiin Neuvostoliittoa etenemästä Varsovan liiton rajojen yli tai käymästä itsenäistä linjaa noudattaneen Romanian kimppuun.

Vuoden 1969 alussa Natossa tutkittiin toimenpiteitä välialueen eli “harmaan vyöhykkeen” maiden suojaamiseksi Neuvostoliiton painostusta vastaan. Uhanalaisiksi todettiin tällöin Itävalta ja Jugoslavia, joihin kohdistuvan uhkan varalta alettiin valmistella vastatoimia. Myös Suomea tarkasteltiin tässä yhteydessä, mutta sitä ei todettu Naton kannalta tärkeäksi eikä erityisen uhanalaiseksikaan alueeksi.