Euroopan tilanteen vakiintuminen ja liennytyskehitys

411 3

 • Naton tilannearvioissa ei pidetty
  todennäköisenä Varsovan liiton
  hyökkäystä länteen.
 • Naton asevoimien supistamistoimenpiteitä
  Saksassa kuitenkin peruutettiin, kun
  Neuvostoliiton joukkoja tuli
  Tshekkoslovakiaan.

SKS 3 logo pikku  

411 3

 • Naton tilannearvioissa ei pidetty
  todennäköisenä Varsovan liiton
  hyökkäystä länteen.
 • Naton asevoimien supistamistoimenpiteitä
  Saksassa kuitenkin peruutettiin, kun
  Neuvostoliiton joukkoja tuli
  Tshekkoslovakiaan.

SKS 3 logo pikku  

Lisää aiheesta

Naton piirissä tutkittiin voimasuhteiden muutoksia sen jälkeen, kun Neuvostoliiton joukkoja asettui Tshekkoslovakiaan ensi kerran sitten toisen maailmansodan. Tilannearvioissa ei pidetty todennäköisenä, että Varsovan liiton joukot lähtisivät hyökkäämään länteen, mutta siihenkin varauduttiin.

Jo suunniteltuja tai päätettyjä Naton asevoimien supistuksia Saksassa peruutettiin, koska sotilaalliset voimasuhteet olivat kääntyneet epäedullisiksi Neuvostoliiton joukkojen asettuessa Tshekkoslovakiaan. Mitään merkittäviä muutoksia ei kuitenkaan tehty Naton sotasuunnitelmiin.