633 2

  • Saksan yhdistymisprosessin nopeus yllätti.
  • Saksaa ei tarvinnut enää pitää asialistalla Etyk-maiden johtajien
    huippukokouksessa marraskuussa 1990.
  • Sen sijaan siellä hyväksyttiin laaja Uuden Euroopan peruskirja.
  • Se määritti keskeiset arvot ja käyttäytymissäännöt.

SKS 3 logo pikku

                                                                                    Etyk-maiden johtajat Pariisissa marraskuussa 1990.


Verraten yleisesti oli ajateltu, että Saksan yhdistymisestä päätettäisiin Pariisiin koolle kutsutussa Etyk-maiden johtajien huippukokouksessa marraskuussa 1990. Yhdistymisprosessin nopeus pääsi kuitenkin yllättämään, eikä Saksaa tarvinnut enää pitää asialistalla.

Pariisin konferenssissa 19.-21.1990 saatiin sen sijaan hyväksytyksi laaja asiakirja ”Uuden Euroopan peruskirja”, joka määritti keskeiset arvot ja käyttäytymissäännöt Etyk-alueelle ”Vancouverista Vladivostokiin”. Ne vastasivat pääpiirtein kylmän sodan voittaneen lännen demokratiakäsitystä ja markkinataloutta.

Myös Neuvostoliitto hyväksyi asiakirjan välttääkseen uuden riidan syntymistä ja saadakseen tukea oman valtionsa koossapitämiselle.

Pariisin kokouksen yhteydessä 19.11. Naton ja Varsovan liiton maat antoivat yhteisen julkilausuman, jossa ne vahvistivat hyökkäämättömyyden periaatteen ja ilmoittivat, etteivät pidä toisiaan vastustajina vaan kumppaneina. Siihen liittyen kyseiset valtiot allekirjoittivat Euroopan tavanomaista aseistusta rajoittavan sopimuksen. Se oli ensimmäinen laaja aseidenriisuntasopimus toisen maailmansodan jälkeen.


Uuden Euroopan peruskirja 1990