Jäiden lähtö Euroopassa

632 1

 • Suurvaltasuhteiden paraneminen ja Neuvostoliitossa
  edennyt Gorbatshovin uudistusohjelma vaikuttivat
  merkittävästi itäblokin kehitykseen.
 • Unkarin ja Puolan toimia demokratian lisäämiseksi
  seurattiin tarkoin koko itäisessä Euroopassa.

SKS 3 logo pikku

  Itävallan ja Unkarin ulkoministerit avaamassa raja-aitaa 27.6.1989.

632 1

 • Suurvaltasuhteiden paraneminen ja Neuvostoliitossa
  edennyt Gorbatshovin uudistusohjelma vaikuttivat
  merkittävästi itäblokin kehitykseen.
 • Unkarin ja Puolan toimia demokratian lisäämiseksi
  seurattiin tarkoin koko itäisessä Euroopassa.

SKS 3 logo pikku

  Itävallan ja Unkarin ulkoministerit avaamassa raja-aitaa 27.6.1989.

Lisää aiheesta

Suurvaltasuhteiden paraneminen ja Neuvostoliitossa edennyt Gorbatshovin uudistusohjelma vaikuttivat merkittävästi Itäblokin kehitykseen 1980-luvun lopulla. Itäisen Euroopan maiden välillä oli kuitenkin suuria kehityseroja, joten ei syntynyt myöskään kovin yhtenäistä linjaa.

Unkarissa ja Puolassa kehitys oli selvästi nopeampaa kuin naapurimaissa. Unkarissa aloitettua talouden ja yhteiskunnan uudistusohjelmaa seurattiin koko itäisessä Euroopassa.

Puolassa oli 1980-luvun kuluessa syntynyt suuria paineita poliittisen järjestelmän vapauttamiseksi. Katolisen kirkon yhteiskunnallinen vaikutus oli merkittävä, ja myös vapaiden ammattiliittojen puitteisiin kehittyi voimakas demokratiaa vaativa solidaarisuus-puolue.