Kylmän sodan alku

234 1

 • Vuoden 1948 alussa useat eri tapahtumat
  johtivat blokkijaon jyrkentymiseen ja kylmän
  sodan kiristymiseen.
 • Yhdysvaltojen toimenpiteet kommunismin
  leviämisen estämiseksi Euroopassa olivat
  vuoden 1947 lopulla voimistuneet.
 • Neuvostoliitto ryhtyi varmistamaan
  sodan päättyessä Keski- ja Itä-
  Euroopassa saavuttamiaan asemia.

 SKS 3 logo pikku

234 1

 • Vuoden 1948 alussa useat eri tapahtumat
  johtivat blokkijaon jyrkentymiseen ja kylmän
  sodan kiristymiseen.
 • Yhdysvaltojen toimenpiteet kommunismin
  leviämisen estämiseksi Euroopassa olivat
  vuoden 1947 lopulla voimistuneet.
 • Neuvostoliitto ryhtyi varmistamaan
  sodan päättyessä Keski- ja Itä-
  Euroopassa saavuttamiaan asemia.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Vuoden 1948 alussa sattui useita tapahtumia, jotka myötävaikuttivat blokkijaon jyrkentymiseen ja samalla kylmän sodan kiristymiseen. Yhdysvaltojen käynnistämät, kommunismin patoamiseen Euroopassa tähdänneet toimet vuonna 1947 alkoivat tuottaa tulosta, joten vaara Länsi-Euroopan poliittisesta horjumisesta ja hajoamisesta näytti väistyneen.

Neuvostoliitto ryhtyi jyrkin toimin varmistamaan sodan päättyessä Keski- ja Itä-Euroopassa saavuttamiaan asemia. Poliittisen kamppailun painopiste asettui itäblokin länsirajoille ja erityisesti Saksaan.