Kylmän sodan alku

234 3

 • Yhdysvalloissa reagoitiin voimakkaasti Tshekkoslovakian tapahtumiin,
  sillä mailla oli ollut vahvat siteet ennen toista maailmansotaa.
 • Presidentti Truman syytti suoraan Neuvostoliittoa puuttumisesta Tshekko-
  slovakian tilanteeseen ja varoitti jatkamasta kommunismin levittämistä.
 • Kongressi hyväksyi suuren määrärahan Marshall-avun toteuttamiseksi.

 SKS 3 logo pikku

234 3

 • Yhdysvalloissa reagoitiin voimakkaasti Tshekkoslovakian tapahtumiin,
  sillä mailla oli ollut vahvat siteet ennen toista maailmansotaa.
 • Presidentti Truman syytti suoraan Neuvostoliittoa puuttumisesta Tshekko-
  slovakian tilanteeseen ja varoitti jatkamasta kommunismin levittämistä.
 • Kongressi hyväksyi suuren määrärahan Marshall-avun toteuttamiseksi.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Yhdysvalloissa reagoitiin voimakkaasti Tshekkoslovakian tapahtumiin, sillä tshekkien ja slovakkien yhteinen valtio oli luotu ensimmäisen maailmansodan jälkeen amerikkalaisten tuella ja sitä oli pidetty ennen toista maailmansotaa demokratian mallimaana.

Presidentti Truman syytti suoraan Neuvostoliittoa puuttumisesta Tshekkoslovakian tilanteeseen ja varoitti jatkamasta kommunismin levittämistä Euroopassa. Kongressi hyväksyi huhtikuussa 5,3 miljardin dollarin määrärahan Marshall-avun toteuttamiseksi jo edellisenä kesänä päätetyillä periaatteilla. Avustusohjelman toteuttamisesta huolehti kansainvälinen organisaatio OEEC, johon liittyi heti 16 maata. Tavaratoimitukset Yhdysvalloista alkoivat virrata läntiseen Eurooppaan.