Euroopan tilanteen vakiintuminen ja liennytyskehitys

415 1

  • Vuoden 1967 sodan jäljiltä Lähi-idässä vallitsi jännittynyt tilanne.
  • Aseellisia yhteenottoja tapahtui erityisesti Egyptin ja Israelin joukkojen välillä.
  • Yhdysvallat tuki Israelia.
  • Neuvostoliitto avusti Egyptiä ja Syyriaa.
  • Alueen valtiot pitivät kuitenkin kiinni omasta päätösvallastaan.

SKS 3 logo pikku                                                           Israelilainen sotilas tähystää Suezin kanavan yli vuonna 1970.

415 1

  • Vuoden 1967 sodan jäljiltä Lähi-idässä vallitsi jännittynyt tilanne.
  • Aseellisia yhteenottoja tapahtui erityisesti Egyptin ja Israelin joukkojen välillä.
  • Yhdysvallat tuki Israelia.
  • Neuvostoliitto avusti Egyptiä ja Syyriaa.
  • Alueen valtiot pitivät kuitenkin kiinni omasta päätösvallastaan.

SKS 3 logo pikku                                                           Israelilainen sotilas tähystää Suezin kanavan yli vuonna 1970.

Lisää aiheesta

Israelin ja arabimaiden välisen vuoden 1967 sodan jäljiltä Lähi-idässä vallitsi jännittynyt tilanne, joka purkautui ajoittain aseellisiksi yhteenotoiksi erityisesti Suezin kanavalla Israelin ja Egyptin joukkojen välillä.

Yhdysvallat asettui yhä selvemmin Israelin tueksi, ja Neuvostoliitto jatkoi Egyptin ja Syyrian avustamista. Suurvaltojen mahdollisuudet hallita Lähi-idän tilannetta olivat kuitenkin melko vähäiset, sillä alueen valtiot pitivät tiukasti kiinni poliittisesta päätösvallastaan.