415 4

  • Öljyä tuottaneet arabimaat tukivat Israelin vastaista sotaa.
  • Ne aloittivat öljyn vientiboikotin lokakuussa 1973.
  • Öljyn hinta kaksinkertaistui.
  • Boikotin kohteeksi joutuneiden maiden oli ryhdyttävä jyrkkiin
    säännöstelytoimenpiteisiin.
  • Muun muassa autoilua ja lentoliikennettä jouduttiin rajoittamaan.

SKS 3 logo pikku  


Tukitoimena Israelin vastaiseen sotaan lokakuussa 1973 alkoi länsimaihin kohdistunut arabimaiden öljynviennin keskeytys.

Öljyn hinta kaksinkertaistui alkusyksyn tasoon verrattuna, ja boikotin kohteeksi joutuneiden maiden oli pakko ryhtyä jyrkkiin säännöstelytoimiin, joilla rajoitettiin autoilua ja lentoliikennettä. Euroopan maista pahiten kärsi Hollanti, joka oli tukenut Israelia.

Öljyboikotti ja siihen liittyneet raakaöljyn hinnankorotukset vaikuttivat useita kuukausia erityisesti Länsi-Euroopan maissa ja johtivat laajoihin taloudellisiin vaikeuksiin.


Öljykriisi 1973