Kylmän sodan laajeneminen 1950-luvun alussa

255 2

 • Marshall-avun koordinoimiseksi perustettiin huhtikuussa 1948 Euroopan
  taloudellisen yhteistyön järjestö OEEC (Organisation of European
  Economic Co-operation).
 • Samoihin aikoihin solmittiin Brysselissä Länsiliiton sopimus ja hieman
  myöhemmin perustettiin poliittisen yhteistyön kehittämiseksi Euroopan
  neuvosto.
 • Perustetut järjestöt eivät täyttäneet syvemmän,
  ylikansallisen integraation
  kannattajien toiveita.

                             Euroopan neuvoston lippu 1955                              Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri Konrad AdenauerSKS 3 logo pikku

255 2

 • Marshall-avun koordinoimiseksi perustettiin huhtikuussa 1948 Euroopan
  taloudellisen yhteistyön järjestö OEEC (Organisation of European
  Economic Co-operation).
 • Samoihin aikoihin solmittiin Brysselissä Länsiliiton sopimus ja hieman
  myöhemmin perustettiin poliittisen yhteistyön kehittämiseksi Euroopan
  neuvosto.
 • Perustetut järjestöt eivät täyttäneet syvemmän,
  ylikansallisen integraation
  kannattajien toiveita.

                             Euroopan neuvoston lippu 1955                              Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri Konrad AdenauerSKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Euroopan jälleenrakennusohjelman (Marshall-avun) koordinoimiseksi perustettiin huhtikuussa 1948 Länsi-Euroopan valtioiden kesken taloudellisen yhteistyön järjestö Organisation of European Economic Co-operation (OEEC). Se ja samoihin aikoihin Brysselissä solmittu Länsiliiton sopimus sekä hieman myöhemmin poliittisen yhteistyön kehittämiseksi perustettu Euroopan neuvosto (Council of Europe) eivät kuitenkaan täyttäneet syvemmän, ylikansallisen integraation kannattajien toiveita.

Mainitut sopimukset ja niihin perustuneet järjestöt olivat valtioiden välisiä, eikä niillä tähdätty syvempään integraatioon.