Kylmän sodan laajeneminen 1950-luvun alussa

255 3

 • Ranskassa haluttiin mennä integraatiossa
  pidemmälle.
 • Euroopan hiili- ja teräsyhteisö perustettiin
  huhtikuussa 1951. Siihen liittyivät Ranska,
  Saksa, Italia, Belgia, Hollanti ja Luxemburg.
 • Yhteisön työ lähti hyvin käyntiin.

   Robert Schuman, Alcide de Casperi ja Konrad AdenauerSKS 3 logo pikku

255 3

 • Ranskassa haluttiin mennä integraatiossa
  pidemmälle.
 • Euroopan hiili- ja teräsyhteisö perustettiin
  huhtikuussa 1951. Siihen liittyivät Ranska,
  Saksa, Italia, Belgia, Hollanti ja Luxemburg.
 • Yhteisön työ lähti hyvin käyntiin.

   Robert Schuman, Alcide de Casperi ja Konrad AdenauerSKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Varsinkin Ranskassa oli halukkuutta mennä integraation tiellä pidemmälle, päämääränä erityisesti Saksan sitominen kiinteään yhteistyöhön, jotta sota Länsi-Euroopan maiden välillä kävisi mahdottomaksi.

Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ja Saksan liittokansleri Konrad Adenauer (kuvassa) kehittelivät yhdessä Italian pääministerin Alcide de Casperin kanssa ajatusta Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä (European Coal and Steel Community), joka perustettiin kuuden maan kesken huhtikuussa 1951. Ranskan, Saksan ja Italian lisäksi siihen tulivat mukaan Belgia, Hollanti ja Luxemburg. Yhteisön päämaja sijoitettiin Luxemburgiin ja sen johtoon tuli integraation edistäjänä tunnettu ranskalainen talouspoliitikko Jean Monnet.

Toiminta lähti hyvin käyntiin ja lisäsi toiveita nopeasta yhdentymisestä muillakin aloilla.Tältä pohjalta ryhdyttiin kehittämään yhteistyötä ydinenergian alalla ja hahmottaman Euroopan talousyhteisöä.