255 3

  • Ranskassa haluttiin mennä integraatiossa
    pidemmälle.
  • Euroopan hiili- ja teräsyhteisö perustettiin
    huhtikuussa 1951. Siihen liittyivät Ranska,
    Saksa, Italia, Belgia, Hollanti ja Luxemburg.
  • Yhteisön työ lähti hyvin käyntiin.

   Robert Schuman, Alcide de Casperi ja Konrad AdenauerSKS 3 logo pikku


Varsinkin Ranskassa oli halukkuutta mennä integraation tiellä pidemmälle, päämääränä erityisesti Saksan sitominen kiinteään yhteistyöhön, jotta sota Länsi-Euroopan maiden välillä kävisi mahdottomaksi.

Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ja Saksan liittokansleri Konrad Adenauer (kuvassa) kehittelivät yhdessä Italian pääministerin Alcide de Casperin kanssa ajatusta Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä (European Coal and Steel Community), joka perustettiin kuuden maan kesken huhtikuussa 1951. Ranskan, Saksan ja Italian lisäksi siihen tulivat mukaan Belgia, Hollanti ja Luxemburg. Yhteisön päämaja sijoitettiin Luxemburgiin ja sen johtoon tuli integraation edistäjänä tunnettu ranskalainen talouspoliitikko Jean Monnet.

Toiminta lähti hyvin käyntiin ja lisäsi toiveita nopeasta yhdentymisestä muillakin aloilla.Tältä pohjalta ryhdyttiin kehittämään yhteistyötä ydinenergian alalla ja hahmottaman Euroopan talousyhteisöä.


Saksan ja Ranskan lähentyminen
Euroopan hiili- ja teräsyhteisö