Kylmän sodan laajeneminen 1950-luvun alussa

255 5

 • Euroopan hiili- ja teräsyhteisön oheen perustettiin Euratom, joka
  koordinoi ydinenergian rauhanomaista kehittämistä.
 • Hiili- ja teräsyhteisöön kuuluneet kuusi jäsenmaata perustivat
  maaliskuussa 1957 Euroopan talousyhteisön (EEC).
 • Se aloitti toimintansa vuoden 1958 alussa.

  SKS 3 logo pikku

255 5

 • Euroopan hiili- ja teräsyhteisön oheen perustettiin Euratom, joka
  koordinoi ydinenergian rauhanomaista kehittämistä.
 • Hiili- ja teräsyhteisöön kuuluneet kuusi jäsenmaata perustivat
  maaliskuussa 1957 Euroopan talousyhteisön (EEC).
 • Se aloitti toimintansa vuoden 1958 alussa.

  SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Integraatio jatkui talouden alalla, kun hiili- ja teräsyhteisön oheen perustettiin Euratom, joka koordinoi toimia ydinenergian rauhanomaiseksi kehittämiseksi.

Samat kuusi länsieurooppalaista maata pääsivät maaliskuussa 1957 sopimukseen Euroopan talousyhteisön (European Economic Community, EEC) perustamisesta. Se perustettiin Roomassa ja aloitti toimintansa vuoden 1958 alusta.


Kirjallisuutta: Esko Antola, “Länsi-Euroopan poliittis-taloudellinen kehitys” teoksessa Avain aikamme maailmaan (1983), s. 209 - 219; William Hitchcock, The Struggle for Europe (2002), s. 147 - 155; Heikki Mikkeli, Euroopan idea (1998), s. 121 - 130; Derek Urwin, Western Europe since 1945 (1989), s. 79 - 104; John Young, Cold War Europe 1945 - 1989 (1991), s. 28 - 39.