635 4

  • Liittovaltioiden hajotessa syntyi uusia valtioita, joiden välillä oli kiistoja.
  • Euroopan yhteisön/unionin ja Naton laajeneminen itään
    oli yksi keinoista, joilla hallittiin rajojen muuttamisvaatimuksia.
  • Sodat Kaukasiassa ja Balkanilla muistuttivat siitä, että
    konfliktien aiheet olivat vakavia.
  • Entisen Neuvostoliiton eteläosien tilanne Keski-Aasiassa
    pysyi myös epävakaana.

SKS 3 logo pikku

   


Rajojen muuttamattomuuden periaatteesta onnistuttiin muutamin poikkeuksin pitämään kiinni. Toisaalta liittovaltioiden hajotessa syntyi uusia itsenäisiä valtioita, joiden välillä oli monia kiistoja joko rajan kulusta tai omaisuuden jaosta.

Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvosto (North Atlantic Cooperation Council, NACC) perustettiin 1991 mahdollistamaan vuoropuhelua ja tilanteen hallintaa Varsovan liitosta eronneiden ja Nato-maiden kesken. Euroopan yhteisön ja Naton vaikutamiskeinoin pyrittiin hillitsemään rajojen muuttamisvaatimuksia, suojaamaan vähemmistöjä ja saattamaan asevoimat demokraattiseen kontrolliin.

Entisen Neuvostoliiton eteläosien tilanne Keski-Aasiassa pysyi epävakaana. Sinne syntyi useita valtioita, joiden keskinäiset suhteet saatiin kohtalaisen hyvin pysymään hallinnassa, mutta sisäiset valtakamppailut jatkuivat.