635 6

  • Venäläiset joukot viivyttelivät Baltiasta lähtöä.
  • Syynä oli lähinnä haluttomuus purkaa sinne rakennettuja kalliita laitteita.
  • Kysymys oli myös kotimaahan siirrettävän henkilöstön asuttamiseen liittyvistä
    sosiaalisista ongelmista.
  • Neuvostoarmeijan poistumista Saksasta sen sijaan nopeuttivat liittotasavallan
    maksamat korvaukset.

SKS 3 logo pikku

  Venäläiset joukot poistumassa Puolasta ja...                                   ...Liettuasta.


Syyt venäläisten joukkojen viivyttelyyn Baltiassa aiheutuivat lähinnä haluttomuudesta ryhtyä purkamaan sinne kalliisti rakennettuja tukikohtia ja ilmapuolustuksen laitteita sekä kotimaahan siirrettävän henkilöstön asuttamiseen liittyneistä sosiaalisista ongelmista.

Neuvostoarmeijan poistumista Saksasta sen sijaan nopeuttivat liittotasavallan maksamat korvaukset, joilla rakennettiin asuntoja kotiin palaaville sotilaille. Saksan kustannuksella rakennettiin kotimaahan palaaville venäläisjoukoille asuntoja ja järjestettiin uudenkoulutusta siviiliammatteihin.