Jäiden lähtö Euroopassa

634 5

 • Neuvostoliiton monista kansallisista itsenäisyysliikkeistä baltialaiset syntyivät
  ensimmäisten joukossa.
 • Baltian maat olivat lyhimmän ajan kuuluneet Neuvostoliittoon.
 • Ihmiset muistivat vielä itsenäisyyden ajan.
 • Yhteydenpito länteen oli vilkkaampaa kuin muualta Neuvostoliitosta.
 • Uudet yhteiskunnalliset virtaukset tulivat ensinnä
  Baltian asukkaiden tietoisuuteen.

SKS 3 logo pikku

  

634 5

 • Neuvostoliiton monista kansallisista itsenäisyysliikkeistä baltialaiset syntyivät
  ensimmäisten joukossa.
 • Baltian maat olivat lyhimmän ajan kuuluneet Neuvostoliittoon.
 • Ihmiset muistivat vielä itsenäisyyden ajan.
 • Yhteydenpito länteen oli vilkkaampaa kuin muualta Neuvostoliitosta.
 • Uudet yhteiskunnalliset virtaukset tulivat ensinnä
  Baltian asukkaiden tietoisuuteen.

SKS 3 logo pikku

  

Lisää aiheesta

Kehitys Baltian alueella kulki eri lailla kuin Neuvostoliiton eteläisissä osissa. Voidaan luetella useita syitä siihen, miksi Neuvostoliiton monista kansallisista itsenäisyysliikkeistä juuri baltialaiset syntyivät ensimmäisten joukossa.

Baltiat maat olivat kaikkein lyhimmän ajan kuuluneet Neuvostoliittoon, ja sikäläiset ihmiset muistivat vielä itsenäisyyden ajan maailmansotien välillä. Yhteydenpito länteen oli vilkkaampaa Baltiasta kuin muualta Neuvostoliitosta, eikä Moskovan hallinto Gorbatshovin kauden alussa pitänyt sitä erityisenä ongelmana. Uudet yhteiskunnalliset virtaukset, esimerkiksi tietoisuus ympäristöongelmista, tietotekniikan vallankumous ja läntisen Euroopan integraatio, tulivat ensinnä Baltian maiden asukkaiden tietoisuuteen.

Moskovassa ajateltiin, että Baltian alueella voidaan helpommin kokeilla pienessä mittakaavassa yhteiskunnallisia uudistuksia. Baltian maiden kansalaisliikehdintä oli myös selvästi varovaisempaa kuin Neuvostoliiton eteläosissa.