Jäiden lähtö Euroopassa

634 6

 • Baltian maissa kehitys kohti elokuussa 1991
  tunnustettua itsenäisyyttä eteni nopeasti.
 • Se yllätti Gorbatshovin hallinnon ja ulkopuoliset
  tarkkailijat.
 • Baltian maiden kansalaisliikkeet rohkaisivat
  esimerkillään myös muiden alueiden liikehdintää.

SKS 3 logo pikku

  

634 6

 • Baltian maissa kehitys kohti elokuussa 1991
  tunnustettua itsenäisyyttä eteni nopeasti.
 • Se yllätti Gorbatshovin hallinnon ja ulkopuoliset
  tarkkailijat.
 • Baltian maiden kansalaisliikkeet rohkaisivat
  esimerkillään myös muiden alueiden liikehdintää.

SKS 3 logo pikku

  

Lisää aiheesta

Tapahtumat Baltian maiden vapautusliikkeiden vuonna 1988 alkaneesta voimistumisesta valtiollisen itsenäisyyden tunnustamiseen elokuussa 1991 etenivät niin kiivasta vauhtia, että se yllätti Gorbatshovin hallinnon ja ulkopuoliset tarkkailijat.

Vaikka onkin liioiteltua syyttää tai kiittää nimenomaan baltteja koko Neuvostoliiton romahduksesta, heidän myötävaikutuksensa monien kansallisuuksien irtautumiseen neuvostovallasta oli merkittävä. Baltian maiden oma kulttuuriperintö oli vahva ja valtiolliset rakenteet suhteellisen vahvat, joten siellä lähtökohdat itsenäistymiselle olivat myös paremmat kuin monilla muilla alueilla.