Reaganin Yhdysvallat ja Gorbatshovin Neuvostoliitto

612 5

  • Avainkohtia olivat asevoimien vähittäinen supistaminen ja pyrkimys
    aseidenriisuntasopimuksiin lännen kanssa.
  • Tarkoitus oli vapauttaa resursseja talouden ja yhteiskunnan uudistamiseen.
  • Ohjelmaa alettiin toteuttaa, mutta se ei tuottanut nopeasti näkyviä tuloksia.

SKS 3 logo pikku

         Mihail Gorbatshov                                                         George H.W. Bush

612 5

  • Avainkohtia olivat asevoimien vähittäinen supistaminen ja pyrkimys
    aseidenriisuntasopimuksiin lännen kanssa.
  • Tarkoitus oli vapauttaa resursseja talouden ja yhteiskunnan uudistamiseen.
  • Ohjelmaa alettiin toteuttaa, mutta se ei tuottanut nopeasti näkyviä tuloksia.

SKS 3 logo pikku

         Mihail Gorbatshov                                                         George H.W. Bush

Lisää aiheesta

Gorbatshovin ohjelman avainkohtia olivat asevoimien vähittäinen supistaminen ja pyrkimys aseidenriisuntasopimuksiin lännen kanssa. Siten oli tarkoitus vapauttaa resursseja talouden ja yhteiskunnan uudistamiseen.

Ohjelmaa alettiin toteuttaa, mutta se ei tuottanut mitään nopeasti näkyviä tuloksia. Kävi ilmi, ettei ylhäältä päin sanelluille uudistuksille ollut helppoa saada kansan tukea. Neuvostoliiton suuri koko ja laajan byrokratian passiivinen vastarinta hidastivat kaikkia tarpeellisiksikin koettuja uudistuksia ja tuottivat hämmennystä.

Gorbatshov onnistui paremmin ulkopolitiikan alalla, sillä sopimukset Yhdysvaltojen kanssa vuosina 1986-1987 syntyivät verraten helposti ja olivat toteuttamiskelpoisia.