Uusi kylmän sodan vaihe 1980 - 1985

513 1

 • Afganistan oli ollut jo 1800-luvulta lähtien
  suurvaltojen välisenä puskurivyöhykkeenä.
 • Kylmän sodan valtakamppailu ulottui
  Afganistaniin 1970-luvulla.
 • Yhdysvallat ja Neuvostoliitto alkoivat
  tukea kilpailevia ryhmittymiä.
 • Vuosikymmenen lopulla Neuvostoliitolle
  myötämielinen marxilainen hallitus sai vallan.

SKS 3 logo pikku  

513 1

 • Afganistan oli ollut jo 1800-luvulta lähtien
  suurvaltojen välisenä puskurivyöhykkeenä.
 • Kylmän sodan valtakamppailu ulottui
  Afganistaniin 1970-luvulla.
 • Yhdysvallat ja Neuvostoliitto alkoivat
  tukea kilpailevia ryhmittymiä.
 • Vuosikymmenen lopulla Neuvostoliitolle
  myötämielinen marxilainen hallitus sai vallan.

SKS 3 logo pikku  

Lisää aiheesta

Afganistan oli ollut pitkään suurvaltojen välisenä puskurivyöhykkeenä, ensin 1800-luvulla Venäjän keisarikunnan ja Brittiläisen imperiumin sekä toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen vaikutusalueiden välimaastossa.

Kylmän sodan valtakamppailu ulottui Afganistaniin 1970-luvulla, kun sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto alkoivat tukea kilpailevia ryhmittymiä. Vuosikymmenen lopulla Neuvostoliitolle myötämielinen marxilainen hallitus sai vallan lähes koko maassa, mutta sisäinen kamppailu jatkui. Kyseessä olivat myös erilaisten kansallisuuksien, heimojen ja klaanien väliset kiistat vallanjaosta. Afganistan on etniseltä koostumukseltaan hyvin hajanainen maa, jossa asuu naapurimaiden rajojen molemmin puolin samoja kansallisuuksia tai heimoja, esimerkiksi bashtuja (Pakistanin suunnalla), tadzhikkeja, uzbekkeja ja farsinkielisiä hazaroita (Iranin suunnalla).