Paasikiven kauden päätös

268 3

 • Neuvostoliitto luovutti Porkkalan
  tukikohdan tammikuussa 1956.
 • Suomen sotilaspoliittinen asema
  parani huomattavasti, kun tuki-
  kohta poistui pääkaupungin
  läheisyydestä.
 • Samalla poistui yksi pahimmista
  sodan jäljiltä jääneistä rasituksista.
 • Suomen puolueettomuuspolitiikan
  edellytykset paranivat.

   SKS 3 logo pikku

268 3

 • Neuvostoliitto luovutti Porkkalan
  tukikohdan tammikuussa 1956.
 • Suomen sotilaspoliittinen asema
  parani huomattavasti, kun tuki-
  kohta poistui pääkaupungin
  läheisyydestä.
 • Samalla poistui yksi pahimmista
  sodan jäljiltä jääneistä rasituksista.
 • Suomen puolueettomuuspolitiikan
  edellytykset paranivat.

   SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Sopimuksen mukaisesti Neuvostoliitto luovutti Porkkalan tukikohdan suomalaisille tammikuussa 1956. Vuokra-alueen palautus paransi Suomen sotilaspoliittista asemaa huomattavasti, kun vieraan valtion tukikohta poistui pääkaupungin kupeelta. Samalla katosi yksi pahimmista sodan jäljiltä jääneistä rasituksista, joten myös psykologinen vaikutus oli suuri.

Kaikkiaan Suomen puolueettomuuspolitiikan edellytykset paranivat noihin aikoihin ratkaisevasti, vaikka rajoitteena olikin yhä yya-sopimus vuodelta 1948. Suomi mainittiin Neuvostoliiton johtajan Nikita Hrushtshevin tärkeässä puheessa puolueettomana maana.


Kirjallisuutta: Max Jakobson, Pelon ja toivon aika (2001), s. 180-189; Jari Leskinen - Pekka Silvast, Suljettu aika (2001); Henrik Meinander, Tasavallan tiellä (1999), s. 318-322; Tuomo Polvinen, J.K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 5, 1948 - 1956 (2003), s. 209-266; Juhani Suomi, Kuningastie. Urho Kekkonen 1950 - 1956 (1990), s. 364-414; Pekka Visuri, Puolustusvoimat kylmässä sodassa (1994), s. 126-127; Pekka Visuri, Idän ja lännen välissä – puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella (2010), s. 34-42.