Suomen aseman vakiintuminen 1947 - 1948

241 3

 • Suomen rauhansopimus noudatti alueellisten ja poliittisten artiklojen osalta
  19.9.1944 solmittua välirauhansopimusta
 • Uutta oli ennen kaikkea ns. sotilasartiklojen ottaminen mukaan.
 • Suomelle ei annettu heinäkuussa 1946 alkaneessa Pariisin rauhan-
  konferenssissa mahdollisuuksia muutosesitysten tekoon.
 • Rauhansopimuksen juhlallinen allekirjoitus tapahtui Pariisissa 10.2.1947.

  SKS 3 logo pikku

241 3

 • Suomen rauhansopimus noudatti alueellisten ja poliittisten artiklojen osalta
  19.9.1944 solmittua välirauhansopimusta
 • Uutta oli ennen kaikkea ns. sotilasartiklojen ottaminen mukaan.
 • Suomelle ei annettu heinäkuussa 1946 alkaneessa Pariisin rauhan-
  konferenssissa mahdollisuuksia muutosesitysten tekoon.
 • Rauhansopimuksen juhlallinen allekirjoitus tapahtui Pariisissa 10.2.1947.

  SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Pariisin rauhankonferenssiin valmisteltu Suomen sopimusluonnos, joka toimitettiin tiedoksi Suomen hallitukselle vasta konferenssin alkaessa kesällä 1946, noudatti alueellisten ja poliittisten artiklojen osalta välirauhansopimusta 19.9.1944. Uutta oli ennen kaikkea ns. sotilasartiklojen mukaan ottaminen. Siihen läheisesti kuului Ahvenanmaan demilitarisointia koskevan artiklan muuttaminen paremmin läntistä käsitystä vastaavaksi.

Suomelle ei annettu Pariisiin kokoontuneessa rauhankonferenssissa käytännön mahdollisuuksia esittää muutoksia sopimusluonnokseen. Rauhansopimuksen sisältö hyväksyttiin lopullisesti suurvaltojen ulkoministerien neuvostossa marraskuussa. Juhlallinen allekirjoitus tapahtui Pariisissa 10.2.1947.