515 1

  • Puolan talous oli 1970-luvulla jatkuvissa vaikeuksissa.
  • Seurauksena oli vakavia levottomuuksia työläisten
    protestoidessa epäkohtia vastaan.
  • Kommunistien hallitsema yhteiskunta jäykistyi.
  • Katolisen kirkon voima kasvoi.

SKS 3 logo pikku   


Puolassa talous oli 1970-luvulla jatkuvissa vaikeuksissa, minkä seurauksena koettiin vakavia levottomuuksia työläisten protestoidessa hintojen korotuksia ja palkan alennuksia vastaan. Hallitus kukisti liikehdintää kovin ottein, ja ulkonaisesti yhteiskunnallinen järjestys säilyi koko vuosikymmenen ajan.

Kun kommunistien hallitsema yhteiskunta jäykistyi, katolisen kirkon voima tuntui vain kasvavan. Siihen vaikutti erityisesti puolalaisen kardinaali Karol Wojtylan valinta paaviksi. Hänen käyntinsä kotimaassaan kesällä 1979 herätti ennennäkemättömän innostuksen.


Puolan yhteiskunta ja talous 1970-luvulla