Suomen turvallisuuspoliittisen linjan vakiintuminen

331 3

 • Presidentti Kekkonen määritti vuoden 1961 lopulla puolueettomuuden
  Suomen turvallisuuspolitiikan peruslinjaksi.
 • Ulkopolitiikka oli sen ensisijainen toteuttamisväline.
 • Maanpuolustuksen tuli tukea ulkopolitiikkaa.
 • Ongelma oli puolustusvoimien sopeuttaminen yya-sopimuksen vaatimuksiin ja
  tarvittavan varustuksen hankkiminen.

SKS 3 logo pikku    SA-kuva 

331 3

 • Presidentti Kekkonen määritti vuoden 1961 lopulla puolueettomuuden
  Suomen turvallisuuspolitiikan peruslinjaksi.
 • Ulkopolitiikka oli sen ensisijainen toteuttamisväline.
 • Maanpuolustuksen tuli tukea ulkopolitiikkaa.
 • Ongelma oli puolustusvoimien sopeuttaminen yya-sopimuksen vaatimuksiin ja
  tarvittavan varustuksen hankkiminen.

SKS 3 logo pikku    SA-kuva 

Lisää aiheesta

Presidentti Kekkonen oli puheissaan vuoden 1961 lopulla määrittänyt puolueettomuuden turvallisuuspolitiikan peruslinjaksi ja ulkopolitiikan sen ensisijaiseksi toteuttamisvälineeksi. Maanpuolustukselle annettiin tehtävä tukea ulkopolitiikkaa.

Ulko- ja puolustuspolitiikan kokonaisuudessa ongelmaksi koettiin puolustusvoimien sopeuttaminen yya-sopimuksen vaatimuksiin ja päättäminen tarvittavasta varustelutasosta.