331 3

  • Presidentti Kekkonen määritti vuoden 1961 lopulla puolueettomuuden
    Suomen turvallisuuspolitiikan peruslinjaksi.
  • Ulkopolitiikka oli sen ensisijainen toteuttamisväline.
  • Maanpuolustuksen tuli tukea ulkopolitiikkaa.
  • Ongelma oli puolustusvoimien sopeuttaminen yya-sopimuksen vaatimuksiin ja
    tarvittavan varustuksen hankkiminen.

SKS 3 logo pikku    SA-kuva 


Presidentti Kekkonen oli puheissaan vuoden 1961 lopulla määrittänyt puolueettomuuden turvallisuuspolitiikan peruslinjaksi ja ulkopolitiikan sen ensisijaiseksi toteuttamisvälineeksi. Maanpuolustukselle annettiin tehtävä tukea ulkopolitiikkaa.

Ulko- ja puolustuspolitiikan kokonaisuudessa ongelmaksi koettiin puolustusvoimien sopeuttaminen yya-sopimuksen vaatimuksiin ja päättäminen tarvittavasta varustelutasosta.