331 4

  • Presidentti Kekkonen moitti noottikriisin aikana puolustusvoimien johtoa
    epäluulojen ylläpitämisestä Neuvostoliittoa kohtaan.
  • Hän piti olennaisena, että Neuvostoliitto saattoi luottaa puolustusvoimien
    haluun täyttää yya-sopimuksen velvoitteet.
  • Puolustusvoimain komentaja esitti, että epäluottamusta hälvennettaisiin 
    puolueettomuuslinjan mukaisella kasvatusohjelmalla.

SKS 3 logo pikku   Presidentti Kekkonen ja kenraali Simelius.                                Presidentti Kekkonen Oulun varuskunnassa 1961, SA-kuva. 


Noottikriisin aikana presidentti Kekkonen moitti puolustusvoimien johtoa epäluulojen ylläpitämisestä Neuvostoliittoa kohtaan ja oman puolustuskyvyn merkityksen yliarvioinnista. Hän piti olennaisena kysyä, missä määrin Neuvostoliitto saattoi luottaa puolustusvoimien haluun täyttää yya-sopimuksen velvoitteet.

Puolustusvoimain komentaja jalkaväenkenraali Sakari Simelius esitti tasavallan presidentille 1.12.1961, että epäluottamusta pyrittäisiin hälventämään puolueettomuuslinjan mukaisella kasvatusohjelmalla "kaikki Suomen puolesta, mutta ei ketään vastaan". Ohjelman valmisteluja varten asetettiin toimikunta.

Lisäksi presidentti tässä yhteydessä hyväksyi Simeliuksen esityksen Neuvostoliitosta tapahtuvien hankintojen vauhdittamisesta.


“Puolueettomuuskasvatus” 1960-luvun alkupuolella