331 6

  • Suomalaiset diplomaatit selvittivät puolueettomuuspolitiikan perusteita
    ulkomaiden edustajille.
  • Nuorisofestivaalien järjestäminen Helsingissä kesällä 1962 viittasi
    länsivaltojen mielestä Neuvostoliiton ja kommunistien vaikutusvallan kasvuun.
  • Urho Kekkosen politiikkaa tukemaan asettunut Paasikivi-seura esitteli
    Suomen ulkopolitiikkaa koti- ja ulkomaiselle yleisölle

SKS 3 logo pikku   Juri Gagarin Helsingissä.


Suomen diplomatia sai tehtävän selvittää syksyn 1962 tapahtumia ja Suomen puolueettomuuspolitiikan perusteita ulkomaiden edustajille. Berliinin kriisin rauhoittuminen ja Suomen sisäpoliittisen tilanteen vakiintuminen yhdessä myötävaikuttivat siihen, että epäluulot vähitellen hälvenivät.

Nuorisofestivaalin järjestäminen Helsingissä kesällä 1962 viittasi länsivaltojen mielestä Neuvostoliiton ja kommunistien vaikutusvallan kasvuun. Tapahtumasta tuli myös idän ja lännen tiedustelu- ja propagandaorganisaatioiden kampanjoinnin kohde.

Kotimaassa Urho Kekkosen ulkopolitiikkaa asettui tukemaan muun muassa Paasikivi-seura. Se järjesti esitelmätilaisuuksia ja tuki ulkopoliittista kirjoittelua. Tarkoituksena oli selvittää puolueettomuuspolitiikan perusteita sekä koti- että ulkomaiselle yleisölle.


Kirjallisuutta: Osmo Apunen, Linjamiehet (2005), s. 102-167; Lauri Haataja, “Kekkosen aika” teoksessa Suomi 75.Itsenäisen Suomen historia 4 (1992), s. 61-64; Max Jakobson, Pelon ja toivon aika (2001), s. 335-372; Pertti Salminen, Puolueettomuuden nimeen (1995), s. 126-129, 199-237 ja 258-266; Timo Soikkanen, Presidentin ministeriö (2003), s. 246-252; Juhani Suomi, Kriisien aika (1992), s. 531-593; Juhani Suomi, Presidentti (1994), s. 15-243; Juhani Suomi, Suomi, Neuvostoliitto ja yya-sopimus (2016), s. 265-337; Pekka Visuri, Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan (1989), s. 199-207; Pekka Visuri, Puolustusvoimat kylmässä sodassa (1994), s. 192-198; Pekka Visuri, Idän ja lännen välissä – puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella (2. p. 2016), s. 124-188.


Diplomatia puolueettomuuskuvaa kirkastamassa 1962 
Nuorisofestivaali Helsingissä 1962 
Paasikivi-seura Kekkosen tukena 

Gagarin Helsingin festivaalin tähtenä 1962 (Elävä Arkisto)