“Kekkosen linjan” synty

323 4

 • Kokonaismaanpuolustuksen valmistelua ryhdyttiin kehittämään.
 • Vuodesta 1955 toiminut puolustustaloudellinen suunnittelukunta
  vakinaistettiin vuonna 1960.
 • Väestönsuojelulaki vuodelta 1958 velvoitti rakentamaan suojatiloja ja
  järjestämään koulutusta.
 • Maanpuolustuskurssit aloittivat toimintansa vuonna 1961.

SKS 3 logo pikku                                Totaalisen maanpuolustuksen ensimmäinen kurssi vuonna 1961

323 4

 • Kokonaismaanpuolustuksen valmistelua ryhdyttiin kehittämään.
 • Vuodesta 1955 toiminut puolustustaloudellinen suunnittelukunta
  vakinaistettiin vuonna 1960.
 • Väestönsuojelulaki vuodelta 1958 velvoitti rakentamaan suojatiloja ja
  järjestämään koulutusta.
 • Maanpuolustuskurssit aloittivat toimintansa vuonna 1961.

SKS 3 logo pikku                                Totaalisen maanpuolustuksen ensimmäinen kurssi vuonna 1961

Lisää aiheesta

Kokonaismaanpuolustuksen johto-organisaatiota kehitettiin 1950-luvun lopulta muodostamalla laajahko suunnittelu- ja neuvottelukuntajärjestelmä. Jo vuodesta 1955 toiminut puolustustaloudellinen suunnittelukunta vakinaistettiin lailla vuonna 1960. Väestönsuojelulaki vuodelta 1958 velvoitti rakentamaan suojatiloja ja järjestämään koulutusta.

Uutena tehtävänä oli luoda säteilyvalvontaverkko ja parantaa muutenkin ydinsäteilyltä suojautumisen valmiutta. Samaan toimenpidesarjaan liittyi myös maanpuolustuskurssien aloittaminen keväällä 1961.


Kirjallisuutta: Vilho Tervasmäki, Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939 - 1978 (1978), s. 309-384; Vilho Tervasmäki, Puolustusneuvosto vuosina 1958 - 1983 (1983); Pekka Visuri, Puolustusvoimat kylmässä sodassa (1994), s. 139 - 178; Pekka Visuri, Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan (1989), s. 194 – 197; Pekka Visuri, Idän ja lännen välissä – puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella (2. p. 2016), s. 42-48.