“Kekkosen linjan” synty

323 2

 • ”Totaalisen sodan johtoelimeksi" perustettiin puolustusneuvosto
  maaliskuussa 1957.
 • Jäseniksi määrättiin pääministeri, eräitä muita ministereitä sekä
  puolustusvoimain komentaja ja yleisesikunnan päällikkö.
 • Puolustusneuvoston tehtäviin kuului sotilaspoliittisen tilanteen
  seuraaminen ja maanpuolustusvalmistelujen ohjaaminen.

SKS 3 logo pikku 

323 2

 • ”Totaalisen sodan johtoelimeksi" perustettiin puolustusneuvosto
  maaliskuussa 1957.
 • Jäseniksi määrättiin pääministeri, eräitä muita ministereitä sekä
  puolustusvoimain komentaja ja yleisesikunnan päällikkö.
 • Puolustusneuvoston tehtäviin kuului sotilaspoliittisen tilanteen
  seuraaminen ja maanpuolustusvalmistelujen ohjaaminen.

SKS 3 logo pikku 

Lisää aiheesta

Puolustusneuvosto perustettiin ”totaalisen sodan” johtoelimeksi asetuksella 21.3.1957. Jäseniksi määrättiin pääministeri ja eräitä muita maanpuolustuksen kannalta keskeisiä ministereitä sekä puolustusvoimain komentaja ja yleisesikunnan päällikkö. Puheenjohtajana määrättiin toimimaan pääministeri tai tasavallan presidentti, silloin kun hän otti osaa kokouksiin.

Puolustusneuvoston tehtäviksi annettiin sotilaspoliittisen tilanteen seuraaminen, puolustustehtävien suunnittelu, valtakunnan puolustuksen perussuunnitelmien tarkastaminen, rahoitussuunnitelmien valmistaminen ja eri alojen maanpuolustusvalmistelujen ohjaaminen.