323 1

 • Ydinaseet toivat koko kansaa koskevan totaalisen sodan entistä
  konkreettisemmaksi mahdollisuudeksi.
 • Arvioitiin, että tavanomainen sodankäynti kävisi mahdottomaksi
  tai se poikkeaisi luonteeltaan
  aikaisemmasta.
 • Maanpuolustuksen päätöksentekoa
  oli kehitettävä uusia
  oloja vastaavaksi.

SKS 3 logo pikku 


Ydinaseiden määrän voimakas kasvu ja niiden korostuminen suurvaltojen politiikassa toivat koko kansaa koskettavan totaalisen sodan alkamisen entistä konkreettisemmaksi mahdollisuudeksi. Arvioitiin myös, että ydinaseiden yleistyminen oli johtamassa tilanteeseen, jossa tavanomainen sodankäynti kävisi joko mahdottomaksi tai poikkeaisi luonteeltaan aikaisemmasta.

Ulkopolitiikan ja asevoimien uudet roolit sekä toisaalta totaalisen sodan syttymisen mahdollisuus nostivat esille kysymyksen uusia oloja vastaavan poliittisen päätöksenteon kehittämisestä.