252 1

 • Vuonna 1949 Neuvostoliiton atomipommi ja kommunistien voitto Kiinassa
  hälyttivät Yhdysvallat vastatoimiin.
 • Korean sodan syttyminen kesäkuussa 1950 havahdutti läntisen maailman
  yleisen mielipiteen.
 • Presidentti Truman allekirjoitti käskyn vetypommin
  rakentamisesta ja määräsi Yhdysvaltojen turvallisuusstrategian
  uudelleenarvioitavaksi.
 • Lännelle suositeltiin Neuvostoliiton ja Kiinan muodostaman
  kommunistiblokin jyrkkää saartamista.

 SKS 3 logo pikku


Kaksi merkittävää tapahtumaa vuonna 1949, Neuvostoliiton atomipommi ja kommunistien voitto Kiinassa, hälyttivät jo Yhdysvaltojen hallituspiirit vastatoimiin. Presidentti Truman allekirjoitti tammikuussa 1950 käskyn fuusiopommin (vetypommin) rakentamisesta ja määräsi koko Yhdysvaltojen turvallisuusstrategian uudelleenarvioitavaksi. Sen perusteella syntyi kansallisen turvallisuusneuvoston (National Security Council) asiakirja NSC-68, jossa suositeltiin Neuvostoliiton ja Kiinan muodostaman kommunistisen blokin jyrkkää saartamista ja muita tehostettuja toimia kommunismin leviämisen estämiseksi.

Kuitenkin vasta Korean sodan alkaminen kesäkuussa 1950 havahdutti läntisessä maailmassa yleisen mielipiteen hereille. Pelko uuden maailmansodan alkamisesta levisi nyt myös Eurooppaan. On huomattava, että Neuvostoliiton ja kommunismin vastaiset toimet Länsi-Euroopassa olivat vuonna 1948 jo alkaneet tuottaa tulosta ja vakiinnuttaneet tilannetta, joten dramaattinen kehitys Aasiassa tuli sitäkin suurempana yllätyksenä.


Patoamispolitiikan terästäminen Yhdysvalloissa: NSC-68  
Neuvostoliitto ydinasevallaksi (video)  
Kylmän sodan rintamalinjat (kartta)