Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys 1960-luvulla

345 4

 • Puolustusvoimien valmiuden kohottaminen rajoittui lähinnä tilanteen
  seuraamisen tehostamiseen esikunnissa sekä meri- ja ilmavalvontatoimilla.
 • Eräitä harjoituksia pidettiin ajankohtaisen tilanteen vaatimuksien mukaisesti.
 • Neuvostoliitolla oli elokuun lopulla merivoimia runsaasti liikkeellä
  Suomenlahdella, mutta sitä ei pidetty yllättävänä.

SKS 3 logo pikku  SA-kuva 

345 4

 • Puolustusvoimien valmiuden kohottaminen rajoittui lähinnä tilanteen
  seuraamisen tehostamiseen esikunnissa sekä meri- ja ilmavalvontatoimilla.
 • Eräitä harjoituksia pidettiin ajankohtaisen tilanteen vaatimuksien mukaisesti.
 • Neuvostoliitolla oli elokuun lopulla merivoimia runsaasti liikkeellä
  Suomenlahdella, mutta sitä ei pidetty yllättävänä.

SKS 3 logo pikku  SA-kuva 

Lisää aiheesta

Puolustusvoimien valmiuden kohottaminen rajoittui lähinnä tilanteen seuraamisen tehostamiseen esikunnissa sekä meri- ja ilmavalvontajärjestelmissä. Varsinaista hyökkäyksen alkamisen uhkaa ei todettu syntyneen.

Eräitä harjoituksia pidettiin ajankohtaisen tilanteen vaatimuksien mukaisesti. Tämä koski sekä merivalvontaa Suomenlahdella että ilmavoimien toimintaa merivalvonnan tukena.

Neuvostoliitolla oli elokuun lopulla merivoimia runsaasti liikkeellä Suomenlahdella, mutta sitä ei pidetty yllättävänä. Monet huhut ja väärinkäsitykset kuitenkin liioittelivat tilanteen vakavuutta. Hyvin pian puolustusvoimien ja valtiojohdon piirissä pääteltiin, että kyseessä oli Varsovan liiton sisäinen konflikti, joka ei siis koskenut Suomea.