Jäiden lähtö Euroopassa

631 8

 • Itä-Saksassa maaliskuun 1990 parlamenttivaalien tulos
  osoitti, että väestö halusi liittyä Länsi-Saksaan.
 • Käytännön toteutus osoittautui mutkikkaaksi.
 • Yhdysvallat puolsi Saksan yhdistymistä mutta
  vaati sen pysymistä Naton jäsenenä.
 • Kesällä 1990 Kohl ja Gorbatshov sopivat  
  yhdistymisen ehdoista.

SKS 3 logo pikku

    Tapaaminen Stavropolissa 15.7.1990: pöydän ääressä ulkoministeri Genscher, pääsihteeri Gorbatšov ja liittokansleri Kohl.

631 8

 • Itä-Saksassa maaliskuun 1990 parlamenttivaalien tulos
  osoitti, että väestö halusi liittyä Länsi-Saksaan.
 • Käytännön toteutus osoittautui mutkikkaaksi.
 • Yhdysvallat puolsi Saksan yhdistymistä mutta
  vaati sen pysymistä Naton jäsenenä.
 • Kesällä 1990 Kohl ja Gorbatshov sopivat  
  yhdistymisen ehdoista.

SKS 3 logo pikku

    Tapaaminen Stavropolissa 15.7.1990: pöydän ääressä ulkoministeri Genscher, pääsihteeri Gorbatšov ja liittokansleri Kohl.

Lisää aiheesta

Vuoden 1990 alussa DDR:ssä juuri syntyneet uudet puolueet ja kansalaisliikkeet valmistautuivat parlamenttivaaleihin, jotka pidettiin maaliskuussa 1990. Vaalikamppailuun osallistuivat myös länsisaksalaiset puolueet, jotka ulottivat vaikutustaan itään.

Vaalitulos osoitti, että väestö halusi liittyä Länsi-Saksaan. Sen käytännön toteuttaminen osoittautui vielä mutkikkaaksi ja aikaa vieväksi. Oli ratkaistava monia lainsäädännöllisiä ja taloudellisia kysymyksiä.

Helmut Kohlin johtama hallitus oli jo asettunut avoimesti kannattamaan yhdistymistä ja neuvotteli siitä toisen maailmansodan voittajavaltioiden kanssa. Yhdysvallat puolsi Saksan yhdistymistä mutta vaati sen pysymistä Naton jäsenenä. Iso-Britannia ja Ranska pyrkivät jarruttamaan yhdistymiskehitystä, mutta niiden vaikutusvalta ei riittänyt sitä enää estämään.

Kesällä 1990 Helmut Kohl sopi suoraan Mihail Gorbatshovin kanssa Saksan yhdistymisen ehdoista, joihin kuului muun muassa saksalaisten maksama korvaus neuvostojoukkojen poistumisesta Itä-Saksasta.