Jäiden lähtö Euroopassa

631 9

 • Saksan liittotasavalta ja DDR tekivät toukokuussa 1990 taloussopimuksen ja
  elokuussa valtiosopimuksen yhdistymisestä.
 • Se tuli voimaan 3. lokakuuta.
 • Sodanaikaiset liittoutuneet luopuivat syyskuussa 1990 viimeisistä
  miehitysvallan oikeuksistaan.
 • Ne tekivät Saksan liittotasavallan ja DDR:n kanssa sopimuksen Saksan
  yhdistymisen puitteista.

SKS 3 logo pikku

   Saksan taloussopimuksen allekirjoitus 18.5.1990                 Neuvostoliiton ja Saksan naapuruussopimuksen allekirjoitus 9.11.1990

631 9

 • Saksan liittotasavalta ja DDR tekivät toukokuussa 1990 taloussopimuksen ja
  elokuussa valtiosopimuksen yhdistymisestä.
 • Se tuli voimaan 3. lokakuuta.
 • Sodanaikaiset liittoutuneet luopuivat syyskuussa 1990 viimeisistä
  miehitysvallan oikeuksistaan.
 • Ne tekivät Saksan liittotasavallan ja DDR:n kanssa sopimuksen Saksan
  yhdistymisen puitteista.

SKS 3 logo pikku

   Saksan taloussopimuksen allekirjoitus 18.5.1990                 Neuvostoliiton ja Saksan naapuruussopimuksen allekirjoitus 9.11.1990

Lisää aiheesta

Saksan liittotasavalta ja DDR sopivat elokuussa 1990 yhdistymiseen liittyvistä poliittisista järjestelyistä. Sitä ennen oli jo sovittu talousliitosta, johon sisältyi 1. heinäkuuta tapahtunut yhteisen valuutan käyttöönotto siten, että DDR:n markkoja sai vaihtaa määrätyillä ehdoilla Liittotasavallan D-markoiksi.

Valtiosopimuksella 31.8.1990 DDR:n maakunnat liittyivät Saksan liittotasavaltaan ja DDR:n valtiollinen hallinto lakkasi olemasta. Järjestelyt tulivat voimaan 3. lokakuuta 1990, jota pidetään Saksan yhdistymispäivänä.

Sodanaikaiset liittoutuneet luopuivat syyskuussa viimeisistä miehitysvallan oikeuksistaan tehdessään DDR:n ja liittotasavallan kanssa sopimuksen Saksan yhdistymisen puitteista. Tähän liittyi neljän vallan miehityshallinnon lopettaminen Berliinissä.

Saksan ja Neuvostoliiton välillä 13.9. tehtiin sopimus hyvästä naapuruudesta, kumppanuudesta ja yhteistoiminnasta. Se allekirjoitettiin 9.11.1990 ja tuli voimaan keväällä 1991.


Kirjallisuutta: Jeremy Isaacs - Taylor Downing, Cold War (1998), s. 382-402; William Hitchcock, The Struggle for Europe (2004), s. 362-375; Karl Kaiser, Deutschlands Vereinigung (1991); Ulrich Mählert, Kleine Geschichte der DDR (2010), s. 142-179; W.R. Smyser, From Yalta to Berlin (1999), s. 327-402; Pekka Visuri - Tuomas Forsberg, Saksa ja Suomi (1992), s. 136-190.