Kylmän sodan laajeneminen 1950-luvun alussa

256 2

 • Iso-Britannia oli joutunut sodan aikana
  tukeutumaan siirtomaihinsa sekä
  taloudellisesti että sotilaallisesti.
 • Erityisesti Intiassa voimistuivat
  itsenäistymisvaatimukset.
 • Brittiläiseen imperiumiin kuuluneet
  aasialaiset maat Intia, Pakistan, Burma ja
  Ceylon (Sri Lanka) itsenäistyivät vuonna 1947.
 • Intian muslimienemmistöinen osa Pakistan
  irtautui omaksi valtioksi.
 • Intia ja Pakistan joutuivat Kashmirin
  maakunnasta ankaraan kiistaan,
  joka jatkuu edelleen.

  SKS 3 logo pikku

256 2

 • Iso-Britannia oli joutunut sodan aikana
  tukeutumaan siirtomaihinsa sekä
  taloudellisesti että sotilaallisesti.
 • Erityisesti Intiassa voimistuivat
  itsenäistymisvaatimukset.
 • Brittiläiseen imperiumiin kuuluneet
  aasialaiset maat Intia, Pakistan, Burma ja
  Ceylon (Sri Lanka) itsenäistyivät vuonna 1947.
 • Intian muslimienemmistöinen osa Pakistan
  irtautui omaksi valtioksi.
 • Intia ja Pakistan joutuivat Kashmirin
  maakunnasta ankaraan kiistaan,
  joka jatkuu edelleen.

  SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Iso-Britannia oli joutunut tukeutumaan sodan aikana kansainyhteisömaiden ja siirtomaidensa sotilasvoimaan ja taloudelliseen tukeen. Itsenäistymisvaatimukset voimistuivat erityisesti Intiassa. Englantilaiset näkivät lopulta turhaksi ryhtyä vastustamaan Intian itsenäistymisliikkeitä, mutta tuon laajan alueen itsenäistäminen rauhanomaisella tavalla kohtasi silti suuria vaikeuksia. Intiassa sisäiset erimielisyydet purkautuivat laajamittaiseksi väkivallaksi.

Brittiläiseen imperiumiin kuuluneet aasialaiset maat Intia, Pakistan, Burma ja Ceylon (Sri Lanka) itsenäistyivät vuonna 1947.

Yhtenäisenä brittiläisessä hallinnossa olleesta Intiasta irtautui itsenäistymisen yhteydessä muslimienemmistöinen osa Pakistan erilliseksi valtioksi. Nuo vastaitsenäistyneet valtiot joutuivat Kashmirin maakunnan hallinnasta ankaraan kiistaan, joka jatkuu edelleen.