Kylmän sodan laajeneminen 1950-luvun alussa

256 3

 • Vastaitsenäistyneet maat pyrkivät kehittämään ”kolmannen maailman”
  yhteistyötä.
 • Näyttävin tapahtuma oli Bandungin konferenssi vuonna 1955.
 • Johtavana maana oli Intia.
 • Myös Indonesia oli aluksi aktiivisesti mukana sitoutumattomien
  maiden liikkeessä.

  SKS 3 logo pikku

256 3

 • Vastaitsenäistyneet maat pyrkivät kehittämään ”kolmannen maailman”
  yhteistyötä.
 • Näyttävin tapahtuma oli Bandungin konferenssi vuonna 1955.
 • Johtavana maana oli Intia.
 • Myös Indonesia oli aluksi aktiivisesti mukana sitoutumattomien
  maiden liikkeessä.

  SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Vastaitsenäistyneet maat pyrkivät kehittämään keskinäistä “kolmannen maailman” yhteistyötä, jonka merkittävin tapahtuma oli Bandungin konferenssi vuonna 1955. Johtavana voimana oli Intia, mutta myös Indonesia oli aktiivisesti mukana sitoutumattomien maiden liikkeessä.

Indonesiassa 1960-luvun puolivälissä valtaan noussut länsimielinen hallitus loittoni kuitenkin läheisestä suhteesta sitoutumattomien maiden liikkeeseen.


Kirjallisuutta: Avain aikamme maailmaan (1983), s. 239 - 286; Raymond Cartier, Nach dem Zweiten Weltkrieg (1980), s. 108 - 200 ja 551 - 628; Eric Hobsbawm, Äärimmäisyyksien aika (1999), s. 277 - 283; William Hitchcock, The Struggle for Europe (2002), s. 162 - 177.