256 1

  • Japani oli toisen maailmansodan aikana miehittänyt Ranskan ja
    Hollannin aasialaisia siirtomaita.
  • Japanin antautuessa paikallinen väestö otti vallan.
  • Siirtomaaisäntien palatessa he kohtasivat voimakasta vastarintaa
    erityisesti Indokiinassa ja Indonesiassa.
  • Hollantilaiset karkotettiin Indonesiasta jo vuonna 1949 ja
    ranskalaiset Indokiinasta vuonna 1954.

  SKS 3 logo pikku


Japani oli toisen maailmansodan aikana miehittänyt Ranskan ja Hollannin aasialaisia siirtomaita. Niiden väestö osallistui aktiivisesti taisteluun japanilaisia vastaan, ja Japanin antautuessa paikallinen väestö otti vallan, ennen kuin entiset siirtomaaisännät ehtivät palata. Siirtomaavallan palauttaminen kohtasi sitten voimakasta vastarintaa erityisesti Indokiinassa ja Indonesiassa.

Ranska yritti saada valtansa palautetuksi Indokiinaan mutta joutui pitkän, kuluttavan sodan seurauksena vetäytymään alueelta vuonna 1954. Hollantilaiset karkotettiin Indonesiasta nopeammin ja pienemmin vaurioin niin, että maan itsenäisyys toteutui käytännössä jo vuonna 1949.


Indonesian itsenäistyminen 
Indokiinan sota