263 4

  • Kekkosen ensimmäisen hallituksen voimat eivät riittäneet laajaan
    sosiaalipoliittiseen uudistusohjelmaan.
  • Kekkosen laajapohjaisempi toinen hallitus käynnisti uudistusohjelman
    vuoden 1951 alussa.
  • Alkoi maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien hallitusyhteistyö, jota
    kutsuttiin "punamullaksi".

  SKS 3 logo pikku


Kekkosen ensimmäinen hallitus ryhtyi tehostamaan myös sosiaalipoliittisia toimia, mutta hallituksen voimat eivät riittäneet laajaan uudistusohjelmaan. Sellainen lähti käyntiin vuoden 1951 alusta Kekkosen laajapohjaisemman toisen hallituksen aloitteesta. Alkoi maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien hallitusyhteistyö, jota kutsuttiin “punamullaksi”.


“Punamultayhteistyö”  
Sosiaaliturvan kehittäminen